Praxis Community
Projects
..........................................


The Gilfillan Partnership
..........................................

Iberika Group
..........................................


Fundacion Laboral
del Metal
..........................................


Štětínská Universita
..........................................

The European Projects & Management Agency (EPMA)
..........................................

Praxis Community Projects

Praxis je rušné centrum v Bethnal Green ve Východním Londýně, které již 27 let přijímá a podporuje migranty/ky přijíždějící do Velké Británie.

Věříme, že migrace má potenciál, který nás všechny může obohatit. Migrace není hrozba, přestože je výzvou jak pro hostující společnost, tak pro nově přicházející. Způsoby, jakými se s tímto úkolem vypořádáme, jsou pro nás, jako lidské bytosti, definující a určují budoucnost celé společnosti.    

Nově příchozí se při hledání svého místa v Londýně potýkají se základními problémy každodenního života: překlenutí jazykové bariéry, hledání slušného bydlení a zajištění dostatečného příjmu. Ostatní se může jevit  za hranicemi možnosti jednotlivců. Po úniku z hrůz nejostřejších a velmi těžko řešitelných konfliktů, násilného pronásledování totalitních vlád nebo z extrémní chudoby a nouze se musí potýkat s neúprosným azylovým systémem.  Proto potřebují, aby je někdo často neústupnými imigračními předpisy navigoval.  

A v tomto okamžiku je tu pro ně Praxis. Pomocí obecného a odborného poradenství a podpory v praktických záležitostech lidem pomáháme absolvovat důležitá školení, získat potřebné dovednosti a následně zaměstnání. Umožňujeme jim bourat překážky a zaujmout své místo v kulturně a ekonomicky bohatém životě metropole. Oporou jednotlivců pomáháme vytvářet prosperující a aktivní komunity. Praxis poskytuje prostor k diskusi mezi komunitami, poznávání vlastní kreativity a zapojení jejich potenciálu ke zkvalitnění života.  

Migrace může být také výzvou pro hostitelskou společnost ve smyslu nahlížení na sebe sama. Pro instituce a příslušné činitele je to zkouška jejich závazků vůči slušnému jednání, obecné lidské důstojnosti a právům. Způsoby, jakým společnost na tyto výzvy reaguje, ji zásadně definují.  Praxis využívá praktických zkušeností k zapojení do dialogu s místními a národními politickými činiteli, obhajujíc lidské a spravedlivé jednání v oblasti práva, sociálních věcí, zdravotní péče a zaměstnání.  Rozvíjíme výzkumné projekty, které pomáhají při tvorbě strategií v oblasti migrace, vzděláváme veřejnost a pracovníky ze sektoru dobrovolníků i široké veřejnosti, mobilizujeme bohatý potenciál a prostředky společnosti a náboženských skupin.

www.praxis.org.uk