Základní myšlenka
..........................................


O projektu
..........................................

Pracovní plán
..........................................

Akce
..........................................

Základní myšlenka

Nezbytnou podmínkou pro každého, kdo hledá zaměstnání nebo školení, je přístup ke kvalitním informacím, radám a odbornému vedení, což napomáhá zorientovat se na trhu práce a rozhodovat se o dalších krocích ve své kariéře. Pro mnoho lidí je toto mostem mezi nezaměstnaností a prací. 

V současném klimatu rostoucí nejistoty, kdy se pracovní trh rychle mění a nezaměstnanost stoupá, se hledání práce stává těžší výzvou pro všechny nezaměstnané. Nezaměstnaným migrantům a imigrantkám mohou navíc v procesu hledání práce vznikat další překážky, jako jsou jazykové a kulturní rozdíly, jiné vzdělávací standardy, obtíže s uznáním jejich kvalifikace, neznalost pracovního a pobytového práva.  Někteří migranti a migrantky se také potýkají s diskriminací a projevy nepřátelství.

Všechny agentury poskytující poradenské služby musí nabízet kvalitní servis. Měly by rovněž brát v úvahu další možné překážky, kterými migranti a migrantky při nástupu do práce a na školící kurzy čelí, převážně u zaměstnání s vyšší kvalifikací, kde se nepředpokládá zneužívání a nízký příjem.

Pro migranty a migrantky byl přístup ke kvalitním poradenským službám, které jsou pro ně nezbytné, vždy velmi složitý. Poradenské agentury se s narůstajícím tlakem, který je na ně kladen, dostávají do větší tísně a nejsou již natolik vybaveny, aby mohly potřeby migrantů/tek plnit. Počet nových programů a služeb s cílem pomoci migrantům a migrantkám integrovat se do nových společností a zemí roste. Bohužel však často chybí kvalitní informace, poradenství a správné vedení orientované na potřeby migrantů/tek, které by jim poskytnuly kvalitní pomoc v otázce vzdělání, školení a zaměstnání.

Toto je podstata myšlenky rozvinutí evropského metodického nástroje pro poskytovatele poradenských služeb.

.