Praxis Community
Projects
..........................................


The Gilfillan Partnership
..........................................

Iberika Group
..........................................


Fundacion Laboral
del Metal
..........................................


Uniwersytet Szczeciński
..........................................


The European Projects & Management Agency (EPMA)
..........................................

Praxis Community Projects

Praxis to centrum w Bethnal Green we wschodnim Londynie, które od 27 lat przyjmuje i wspiera migrantów przybywających do Wielkiej Brytanii.

Jesteśmy przekonani, że migracja posiada potencjał, który może wzbogacić nas wszystkich. Migracja nie jest zagrożeniem, lecz wyzwaniem nie tylko dla społeczności przyjmujących migrantów, ale także dla samych migrantów. Sposób w jaki odnosimy sukces lub ponosimy porażkę definiuje każdego z nas jako istotę ludzką, a naszą przyszłość jako społeczeństwo.

Osoby nowoprzybyłe, poszukujące swojego miejsca w Londynie, muszą stawić czoła podstawowym wyzwaniom życia codziennego: przezwyciężyć bariery językowe, odnaleźć godziwe warunki mieszkaniowe i odpowiedni dochód. Pozostałe wyzwania mogą wydawać się być poza możliwościami osoby prywatnej. Po ucieczce przed terrorem najbardziej zaciekłych i nieustępliwych konfliktów świata, bądź agresywnych prześladowań bezkompromisowych rządów, a także skrajnym ubóstwem i nędzą, ludzie muszą znosić wrogość małodusznego systemu azylowego. Jeszcze inni muszą odnajdywać drogę w często nieustępliwych przepisach imigracyjnych.

To jest moment, w którym pojawia się Praxis. Poprzez ogólną i specjalistyczną poradę i praktyczne wsparcie, umożliwiające ludziom uzyskanie niezbędnego szkolenia, zdobycie umiejętności i zatrudnienia, umożliwiamy im odsunięcie od siebie przeszkód i odnalezienie miejsca w bogatym kulturowo i gospodarczo życiu stolicy. Poprzez pomoc niesioną jednostkom, pomagamy tworzyć aktywne i odnoszące sukcesy społeczności. Praxis dostarcza przestrzeń dla grup społecznych angażując je w prowadzenie dyskusji, zgłębianie kreatywności i angażowanie potencjału do przekształcania życia na lepsze.

Migracja może stanowić wyzwanie dla społeczności przyjmujących w sposobie postrzegania samego siebie. Dla społeczności przyjmujących oraz decydentów jest to sprawdzenie ich zaangażowania w godność i prawa człowieka. Odpowiedzi na to wyzwanie określają naszą wspólnotę w sposób decydujący.  Praxis wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenie do prowadzenia dialogu z decydentami na szczeblu lokalnym i krajowym, propagowania humanitarnych i sprawiedliwych reakcji politycznych w dziedzinie prawa, wsparcia społecznego, opieki zdrowotnej i zatrudnienia. Umożliwiamy poznanie projektów badawczych, pomagających  w kształtowaniu działań politycznych, edukowaniu pracowników sektora publicznego, wolontariuszy i ogółu społeczeństwa, mobilizowaniu bogatego potencjału i zasobów społeczności i grup wyznaniowych.

www.praxis.org.uk