Idea
..........................................


O projekcie EMAT
..........................................

Plan pracy
..........................................

Wydarzenia
..........................................

O projekcie EMAT

Partnerzy EMAT przez 26 miesięcy  trwania projektu będą opracowywać pakiet narzędziowy. Jego oficjalna prezentacja i wdrożenie będą miały miejsce w listopadzie 2013 roku na forum „Employment Week” w Brukseli.
Pakiet narzędziowy będzie dostępny w 5 językach: czeskim, angielskim, niemieckim, polskim i hiszpańskim w wersji online oraz drukowanej.

Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu w czerwcu 2012 roku.