Idea
..........................................


O projekcie EMAT
..........................................

Plan pracy
..........................................

Wydarzenia
..........................................

Idea

Swobodny dostęp do wysokiej jakości informacji, porad i wskazówek udzielanych osobom poszukującym zatrudnienia lub szkoleń, jest kluczową kwestią na rynku pracy. Pomaga to nie tylko zrozumieć zasady panujące na rynku pracy, ale także stanowi wsparcie w podejmowaniu decyzji o kolejnych krokach w ich karierze. Dla większości ludzi jest to pewnego rodzaju ‘most’ pomiędzy bezrobociem, a zatrudnieniem.

W obecnym klimacie rosnącej niepewności, z szybko zmieniającym się rynkiem pracy i rosnącym bezrobociem, poszukiwanie pracy przez osoby bezrobotne staje się niezwykle trudnym wyzwaniem dnia codziennego. Bezrobotni migranci poszukujący zatrudnienia, mogą napotkać na wiele dodatkowych przeszkód, takich jak różnice kulturowe czy językowe, standardy edukacyjne, akredytacja kwalifikacji, niewiedza pracodawców i doradców dotycząca sytuacji prawnej migrantów, bez względu na to czy mają oni prawo do pracy. Niektórzy migranci doświadczają również dyskryminacji i wrogości.

Wszystkie instytucje udzielające porad i wskazówek migrantom muszą świadczyć usługi wysokiej jakości, mając także na względzie dodatkowe przeszkody w dostępie do miejsc pracy i szkoleń, zwłaszcza zawodów wysokiej jakości i takich, które nie będą oparte na wyzysku i niskich zarobkach. 

Dostęp do wysokiej jakości porad i wskazówek był zawsze nie lada wyzwaniem dla migrantów. Wraz ze zwiększającą się presją, agencje doradcze stają przed coraz większym naciskiem i są wręcz słabiej przystosowane do zaspakajania potrzeb migrantów. Liczba nowych programów i usług niosących pomoc w zintegrowaniu nowych migrantów ze społecznościami i krajami przyjmującymi wciąż się zwiększa. Jednakże często brakuje wysokiej jakości informacji, porad i wskazówek zorientowanych na potrzeby migrantów, wspierających ich w podejmowaniu świadomych wyborów w zakresie edukacji, szkoleń i możliwości zatrudnienia.

Jest to istota idei rozwijania europejskiego pakietu narzędziowego dla instytucji wspierających migrantów.

.